Kadut

Janakkalassa on n. 100 km katuja ja väyliä.

”Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta” määrittelee katujenylläpitovastuut. Laista löytyvät kunnan ja tontinomistajan tehtävänjaot, kunnossapidon ja puhtaanapidonsisällöt sekä laatutasot. Se sisältää myös säännökset kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävien töidenohjauksesta.

Kunnalle kuuluu päällysteen kunnosta huolehtiminen, sorateiden tasaaminen ja pölynsidonta sekä istutukset, kadun kalusteet, korokkeet, suojakaiteet, liikennemerkit ja muut vastaavat laitteet sekä romuajoneuvojen poistamisesta ympäristöstä. Kunta huolehtii myös aurauksesta ja liukkauden torjunnasta sekä torjuntaan käytetyn kiviaineksenpoistamisesta. Janakkalassa kunta vastaa myös jalkakäytävien talvikunnossapidosta.

Tontinomistajan tehtävänä on pitää katu tontin kohdalta kadun keskilinjaan asti siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä, poistamalla kadulle kerääntynyt lika, lehdet, roskat, irtonaiset esineet sekä rikkaruohot. Tontin rajasta kolme metriä kadulle ulottuva alue on niitettävä ja mahdollinen oja rumpuineen pidettävä avoimena.

Katujen kunnossapidon palautteet palautekanavan kautta.

Katujen ja yleisten alueiden laatukriteerit

Kadunpidon päivystys

 • Kadunpidon päivystys Turenki
  • Viikonloppuisin 1.11. – 31.3. puh. 050 445 0005
 • Päivystys Tervakoski
  • Hakuko Oy puh. 0500 211 733

Talvikunnossapitoa varten kadut on Janakkalassa jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan:

 • aurausluokka 1: pääkadut ja kokoojakadut, lähtökynnys kun lunta on kertynyt n. 4 cm, liukkaudentorjunta aloitetaan näistä kaduista
 • aurausluokka 2: vilkasliikenteisimmät asuntokadut, lähtökynnys kun lunta on kertynyt n. 6 cm.
 • aurausluokka 3: vähempiliikenteiset kadut, aurataan 1 ja 2 luokan jälkeen.
 • kartat (Kartoissa näkyvät vaaleanpunaisella merkittynä ne liikenneväylät, jotka kuuluvat Ely-keskukselle. Leppäkosken karttaan ei merkitty asuntokatuja.)

Kevyen liikenteen väylät:

 • aurausluokka A: vilkasliikenteiset kevyen liikenteen väylät, lähtökynnys kun lunta on kertynyt n. 3cm
 • aurausluokka B: kaikki muut kevyen liikenteen väylät, lähtökynnys kun lunta on kertynyt n. 5 cm.
 • kartat (Kartoissa näkyvät vaaleanpunaisella merkittynä ne liikenneväylät, jotka kuuluvat Ely-keskukselle.)

ELY-keskuksen hoidossa ovat mm. seuraavat liikenneväylät: Vt 3 eli moottoritie Helsinki-Tampere, mt130 eli Helsingintie, Turengissa mm. Turengintie, Lammintie, Harvialantie, Hausjärventie jaLeppäkoskentie ja Tervakoskella esim. Tervakoskentie, Vähikkäläntie, Kirkkotie ja Ryttyläntie.
Lisätietoa ELY-keskuksen talvikunnossapidosta (yhteystiedot, hoitoluokituskartat ym).

Takala Antti

kunnossapitotyöpäällikkö
Aluepalvelu, Liikenne ja kadut

Leikkipuistot, viheralueet, Turengin kadut ja muut yleiset alueet.

Taimistotie 4 A, 14200 Turenki

Lindholm Marko

rakennuttaja-valvoja
Aluepalvelu, Liikenne ja kadut

Tervakosken ja Leppäkosken alueurakka ja kiinteistöjen piha-alueet. Yleisten alueiden puut.

Taimistotie 4 , 14200 Turenki