Kokoelmapolitiikka

Periaatteet

Janakkalan kunnankirjasto tarjoaa asiakkailleen monipuolisesti aineistoa. Kokoelmiemme avulla tarjoamme jokaiselle yhdenvertaisen mahdollisuuden lukuharrastukseen, sivistykseen, elämyksien kokemiseen sekä elinikäisen oppimisen ylläpitämiseen.

Kokoelmamme organisoidaan käyttöä varten siten, että niiden hyödyntäminen on asiakkaille mahdollisimman vaivatonta.

Hankinta

Kirjaston kokoelma on olennainen osa kirjastotoimintaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että kirjastoon hankitaan uutta aineistoa monipuolisesti. Ensisijaisina valintaperiaatteinamme ovat aineiston kysyttävyys, ajankohtaisuus sekä laatu. Myös erilaisten asiakasryhmien tarpeet huomioidaan kuten myös alueelliset erityispiirteet ja demografiset tekijät.

Kirjastomme kokoelmiin hankitaan niin perinteisiä painettuja aineistoja kuin moderneja sähköisiä aineistojakin. Kirjat, lehdet, elokuvat, konsolipelit ja musiikkiaineisto ovat kokoelmamme keskiössä. Sähköistä käyttöä varten hankitaan sekä kotimaisia että ulkomaisia lehtiä. Aineiston hankinnassa on otettava huomioon tekijänoikeudet ja että ne sallivat aineiston lainauksen ja kirjaston käytön.

Poisto

Aika ajoin joudumme poistamaan aineistoa kokoelmistamme. Poistoperusteina ovat aineiston alhainen käyttöaste, huono kunto sekä aineiston vanhentuminen. Klassikkoteokset säilytetään ja vanhentunutta aineistoa pyritään mahdollisuuksien mukaan päivittämään tuoreempaan ja tämän päivän tiedontarpeita paremmin vastaaviksi.

Poistettua aineistoa myydään aina vuosittain järjestettävän poistomyyntikampanjan yhteydessä. Myytäväksi kelpaamaton aineisto kierrätetään.

Saatavuus

Kirjastomme aineisto löytyy verkko-osoitteesta https://www.vanamokirjastot.fi. Verkkokirjastossa on mahdollista tarkastella omia asiakastietojaan, uusia lainojaan ja tehdä varauksia haluamaansa aineistoon.

Aineiston lainaaminen ja varaaminen on maksutonta Janakkalan kirjastoista. Seutuvaraus muista Vanamo-kirjastoista (Hattulan kirjastot ja Hämeenlinnan kirjastot) maksaa 2,50 €/varaus. Mikäli etsimääsi aineistoa ei löydy Vanamo-kirjastoista on aineiston kaukolainaaminen muista kirjastoista mahdollista. Kaukolainauksesta perittävä maksu on vähintään 6 €/laina tai lähettäjäkirjaston esittämän laskun mukaan.

Pyrimme nopeuttamaan aineiston saatavuutta asettamalla tuoreelle kaunokirjallisuudelle 14 vuorokauden laina-ajan. Hankimme myös tarpeen tullen täydentäviä kappaleita runsaasti kysytystä aineistosta.

Kehittäminen

Kirjaston kokoelmaa kehitetään erilaisten arviointimenetelmien avulla. Kokoelmaa arvioidaan kartoittamalla sen käyttöastetta, ikää ja vastaamista kysyntään. Myös asiakkaiden on mahdollista osallistua kokoelman kehittämiseen antamalla asiakaspalautetta sekä esittämällä aineiston hankintatoivomuksia.

Lahjoitukset

Lahjoitukset ovat tervetulleita kirjastoon ja asiakkaat voivat tarjota kirjastolle aineistoja. Kirjasto kuitenkin arvioi ja tekee päätöksen lahjoituksen vastaanottamisesta ja mahdollisesta kokoelmaan sijoittamisesta. Ensisijaisesti kirjasto ottaa vastaan uudehkoja kauno- ja tietokirjoja sekä vieraskielistä kertomakirjallisuutta. Vanhentuneita lehtiä ja tietokirjoja ei oteta vastaan eikä tekijänoikeudella suojattuja aineistoja, jotka estävät kirjastokäytön.

Säilytys

Säilytämme kirjaston varastokokoelmassa runsaasti kysyttyä sekä kulttuurisesti merkittävää aineistoa. Kirjaston käyttäjien kannalta tarpeellinen aineisto säilytetään mahdollisuuksien mukaan. Varastoaineistoa voi kysyä pääkirjaston asiakaspalvelupisteeltä tai kohdistaa siihen varauksen verkkokirjastossa.