Hankkeet

Janakkalan Vesi rakennuttaa vesihuoltoa kunnan määrittämiin asuntotuotannon ja yritystoiminnan tarpeisiin. Samoin kunnallistekniikan peruskorjausta tehdään yhteistyössä kunnan teknisen toimen katuhankkeiden kanssa.

Janakkalan Veden omat hankkeet ovat vesihuoltoverkoston uudisrakentamista ja saneerauksia. Vedenottamoilla, ylävesisäiliöillä ja jätevedenpuhdistamolla on myös jatkuvasti suurempaa ja pienempää uudistus- ja saneeraustarvetta.

Lähivuosina investointitarve ylittää 2 M€/a, kun vuosina 2003-2016 investointien toteuma on ollut 1,6 M€/a. Nousua selittää kunnan asuntotuotanto, verkoston saneeraustarve ja talousvesihuollon toimintavarmuutta turvaavat hankkeet.