Hankkeet

Janakkalan Vesi rakennuttaa vesihuoltoa kunnan määrittämiin asuntotuotannon ja yritystoiminnan tarpeisiin. Samoin kunnallistekniikan peruskorjausta tehdään yhteistyössä kunnan teknisen toimen katuhankkeiden kanssa.

Janakkalan Veden omat hankkeet ovat vesihuoltoverkoston uudisrakentamista ja saneerauksia. Vedenottamoilla, ylävesisäiliöillä ja jätevedenpuhdistamolla on myös jatkuvasti suurempaa ja pienempää uudistus- ja saneeraustarvetta.

Vuoden 2020 budjetissa on varattu investointeihin noin 1,7 milj. euroa ja lähivuosina pysyttäneen samalla tasolla. Hankkeet toteutetaan tulorahoituksella (yli 60%), liittymismaksuvaroilla ja lainanotolla.