Kerhotoiminta

Koulun kerhot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden viettää koulupäivän päätteeksi ohjattua vapaa-aikaa koulukavereiden kanssa. Kerhoissa lapset saavat harrastaa asioita, joista ovat itse kiinnostuneita ilman suorituspaineita. Kerhoissa oppilaat voivat myös tutustua uusiin  harrastuksiin sekä saada ystäviä oman ikäluokankin ulkopuolelta.

Kerhotoiminta on koulun kasvatustavoitteiden suuntaista ja tavoitteellista. Ohjaajina toimivat joko koulun opettajat tai muut luotettavat henkilöt.

Kerhotoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös yhteistyössä paikallisten seurojen, järjestöjen ja taiteilijoiden kanssa.

Kerhotoiminnasta tiedotetaan vanhemmille Wilman avulla, erillisillä tiedotteilla sekä koulun kotisivuilla. Koulun kerhotoimintaa koordinoi Marita Karppinen.

Kerhotarjotin laaditaan oppilaiden toiveita kuunnellen. Apuna käytetään myös oppilaskunnan tekemiä kyselyitä. Jotta tarjolle saadaan mahdollisimman paljon erilaisia kerhoja, on valtaosa kerhoista lyhytkestoisia noin 6-10h pituisia kokonaisuuksia.

Lisäksi koululla toimii Harrastamisen Suomen malli- hankkeeseen kuuluvia kerhoja.