Oppilashuolto

Koulussa toimii moniammatillinen oppilashuoltotyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti viikottain. Siihen kuuluvat rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattorit, koulupsykologi ja laaja-alaiset erityisopettajat. Kokoontuvan oppilashuoltotyöryhmän osallistujat vaihtelevat käsiteltävästä asiasta riippuen.