Kerhotoiminta

Janakkalan kunta on osallisena kerhohankkeessa, jonka tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisimman monipuolisia kerhoja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Hanke tukee koulutuksen järjestäjän tavoitteiden saavuttamista lisäämällä kouluviihtyvyyttä, vähentämällä kiusaamista, lisäämällä liikuntaa (joka koululla väh. yksi liikuntakerho), lisäämällä yhteistyötä yhdistysten, yritysten ja seurojen kanssa.


Koulun kerhot ovat koulujen maksutonta perustoimintaa ja ne tarjoavat oppilaille mahdollisuuden viettää koulukavereiden kanssa laadukasta vapaa-aikaa. Kerhot ovat koulutyön vastapaino, eivät vain oppituntien jatkamista aamusta tai iltaan. Koulun kerhossa lapset ja nuoret saavat harrastaa ja tehdä asioita, joista he itse ovat kiinnostuneita. Kerhoissa ei ole suorituspaineita.
 Kerhojen ohjaajina toimivat opettajat, vanhemmat ja yhteistyökumppanit (esim. paikalliset urheiluseurat).

Kerhoasioista vastaa Annu Hyökyvaara.

 

Tervakosken koulun kerhot keväällä 20222

Jiu-jitsu 3-6. lk maanantaisin pääkoulun liikuntasalissa, ohjaajana Ali Aalto/ Heracles

Kuvataidekerho 1 lk. torstaisin kuvataideluokassa, ohjaajana Venla Lappalainen

Kuvataidekerho 2.-6. lk keskiviikkoisin kuvataideluokassa, ohjaajana Venla Lappalainen

Ompelukerho 2.-6. lk keskiviikkoisin Venla Lappalainen

Ympäristöryhmä 4.-6. lk  maanantaisin parakissa/ulkona, ohjaajana Johanna Sahila

Vähikkälän koululla Ukulele-kerho, ohjaajana Satu Anttila

 

 

Harrastamisen malli

Janakkalan kunnassa on ensimmäistä vuotta toiminnassa Harrastamisen Suomen mallin hanke, jossa päätavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Harrastustarjontaa on muokattu sen mukaan, mihin lapset ja nuoret ovat osoittaneet mielenkiintoaan aiemmin toteutetuissa kyselyissä ja/tai harrastoiminnan koordinaattorin haastatteluissa.

Janakkalan harrastamisen malli lähtee ajatuksesta, että jokaisella kunnassa asuvalla lapsella tulisi olla tasavertainen mahdollisuus osallistua harrastuksiin. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että harrastustoimintaa on tarjolla kaikissa kunnan peruskouluissa, kaikki harrastukset ovat maksuttomia ja koulukyydit järjestetään harrastustoiminnan ehdoilla, kun oppilas osallistuu omalla koululla tarjottaviin harrastuksiin. Harrastustoiminnan koordinaattori voi myös auttaa löytämään uusia harrastuksia lapsen tai nuoren mielenkiinnon kohteiden mukaan tai vaikkapa löytämään ratkaisuja, jos harrastukseen osallistumisessa on ilmennyt haasteita.

Tervakosken koulun harrastustarjotin lukuvuonna 2021-2022:

Salibandy / jääkiekko keskiviikkoisin, sc Urbans

Elokuvat (ja animaatio), keskiviikkoisin (Seurantalolla), ohjaajana Anna-Lotta Maalo

Yleisurheilu perjantaisin, Janakkalan Jana

Eläinklubi perjantaisin, ohjaajana Kristiina Hänninen apunaan muutama karvaturri

Skeittikoulu (2 ryhmää) jatkuu loppukeväällä tiistaisin, Pinnaskate ry

Tulossa loppukeväällä: 6.-luokkalaisille mahdollisuus osallistua yläkoulun frisbeegolfiin, ohjaajana Reijo Rökman

Kaikilla oppilailla on oikeus osallistua myös muun kuin oman koulun tarjoamiin harrastuksiin, mikäli ryhmässä on tilaa, mutta kuljetukset järjestetään vain oman koulun harrastuksiin.