Erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta antaa erityisopettaja. Erityisopetus voi toteutua samanaikaisopetuksena oppilaan kotiluokassa tai erityisopettajan omassa luokassa.

Tervakosken koulussa on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa ja kaksi erityisluokanopettajaa. Koulun erityisopetusresurssi on hajautettu palvelemaan mahdollisimman laajaa oppilaskantaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki neljä erityisopettajaa työskentelevät joustavasti tarpeen mukaan: käytössä on lukujärjestyksiin palkitettuja pienryhmätunteja, samanaikaisopetustunteja sekä yksilöllisiä kuntoutustunteja. Erityisopetus painottuu suomen kieleen ja matematiikkaan sekä ylemmillä luokilla englantiin.

Erityisopettajat ja heidän vastuuluokkansa lukuvuonna 2020-21: