Osa-aikaista erityisopetusta antaa erityisopettaja. Erityisopetus voi toteutua samanaikaisopetuksena oppilaan kotiluokassa tai erityisopettajan omassa luokassa.

Tervakosken koulussa on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa ja kaksi erityisluokanopettajaa. Koulun erityisopetusresurssi on hajautettu palvelemaan mahdollisimman laajaa oppilaskantaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki neljä erityisopettajaa työskentelevät joustavasti tarpeen mukaan: käytössä on lukujärjestyksiin palkitettuja pienryhmätunteja, samanaikaisopetustunteja sekä yksilöllisiä kuntoutustunteja. Erityisopetus painottuu suomen kieleen ja matematiikkaan sekä ylemmillä luokilla englantiin.

Anttila Satu

Erityisopettaja
Alakoulut, Tervakosken koulu, Vähikkälän koulu

1. luokat ja Vähikkälän koulu

Heino Tiina

Erityisopettaja
Alakoulut, Tervakosken koulu

2. luokat, 4. luokat ja 3.B.

Saarenkanta Kristiina

Erityisluokanopettaja
Alakoulut, Tervakosken koulu

2.d ja 3.c ja 3.a-luokka

Mustasola Johanna

Erityisopettaja
Alakoulut, Tervakosken koulu

6.luokat