Oppilashuolto

Leppäkosken ja Haukankallion koulun yksilöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa, mutta tarvittaessa useamminkin. Ryhmään kuuluvat kouluterveydenhoitaja, kuraattori(t), erityisopettaja sekä rehtori. Kokoontumispäivä on torstai. Jos kodilla on huoli lapsensa kouluasioissa, voi huoltaja ottaa yhteyttä tämän ryhmän jäseneen, jolloin ryhmä kokoontuu yhdessä pohtimaan oppilaan koulunkäynnin haasteita ja niihin oikeita tukimuotoja. Luonnollisesti ryhmä kutsutaan kokoon tarvittaessa myös koulun toimesta.

Lisäksi koululla kokoontuu kerran lukuvuodessa yhteisöllinen OHR pohtimaan yhteistä hyvinvointia, ongelmien ennaltaehkäisyä sekä yhteisön ja ympärisön mahdollisia kehittämiskohtia. Yksilölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvien jäsenien lisäksi paikalla ovat oppilaskunnan, koulun johtokunnan ja kunnan sosiaalitoimen edustajat sekä muita mahdollisia moniammatillisia edustajia. Myös oppilaskunnan ohjaava opettaja osallistuu kokoukseen.