Valtuusto

Valtuutettujen ja varavaltuutettujen yhteystiedot, 2017-2021

Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto jonka jäsenet valitaan neljän vuoden välein järjestettävillä yleisillä ja yhtäläisillä  kuntavaaleilla. Valtuusto valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, jonka tehtävänä on valmistella valtuuston päätökset ja panna ne täytäntöön. Janakkalassa valtuutettuja on 43.

Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia ja kokouksista ilmoitetaan etukäteen kunnan virallisissa ilmoituslehdissä, ilmoitustauluilla sekä näillä sivuilla kunnan ilmoituksissa.  Pöytäkirjat julkaistaan heti niiden valmistuttua.