Kunnan valtuusto kokoustamassa valtuustosalissa.

Valtuusto

Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto, jonka jäsenet valitaan neljän vuoden välein järjestettävillä yleisillä ja yhtäläisillä  kuntavaaleilla. Janakkalassa valtuutettuja on 33.

Valtuusto valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, jonka tehtävänä on valmistella valtuuston päätökset ja panna ne täytäntöön.

Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia. Valtuuston kokoukset ovat myös kuunneltavissa sekä suorina että tallenteina nettiradion kautta (linkki alla). Kokouksista ilmoitetaan etukäteen näillä kunnan verkkosivuilla sekä kunnan ilmoitustauluilla. Pöytäkirjat julkaistaan heti niiden valmistuttua.