Rivi valtuutettuja istuu kokouksessa.

Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto, jonka jäsenet valitaan neljän vuoden välein järjestettävillä yleisillä ja yhtäläisillä  kuntavaaleilla. Janakkalassa valtuutettuja on 33.

Valtuusto valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, jonka tehtävänä on valmistella valtuuston päätökset ja panna ne täytäntöön. Lisäksi valtuusto valitsee jäsenet muihin lautakuntiin.

Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia. Valtuuston kokoukset ovat myös kuunneltavissa sekä suorina että tallenteina youtube -kanavalla. Kokouksista ilmoitetaan etukäteen näillä kunnan verkkosivuilla.

Valtuuston kokouksen esityslistat ovat nähtävillä ennen kokousta kunnan www-sivuilla sekä kokouspäivänä kunnantalolla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Palvelutoimisto Lyylissä kunnanvirastotalolla, Juttilantie 1 Turenki, pääsääntöisesti viikon kuluttua kokouksesta. Lisäksi pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivuilla.

Valtuuston kokoonpano ja esityslistat sekä pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat