9-jäseninen kunnanhallitus on toimielin, joka valmistelee valtuuston käsittelemät asiat ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Valtuusto valitsee kunnanhallituksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kunnanhallitus kokoontuu yleensä 2 – 3 kertaa kuukaudessa. Kokouksissa on läsnä kunnanhallituksen edustajien lisäksi puhevaltaisena (ilman äänivaltaa) valtuuston puheenjohtajisto. Esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia. Esityslistat toimitetaan jäsenille etukäteen sekä julkaistaan yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivuilla. Esityslistat julkaistaan pääsääntöisesti kokousta edeltävänä perjantaina ja pöytäkirjat heti niiden valmistuttua.

Kunnanhallituksen kokoonpano sekä esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Linkit