Perheet voivat halutetessaan hakea varhaiskasvatuspaikkaa myös yksityisestä varhaiskasvatuksesta. Yksityisen varhaiskasvatuksen toimintaa säätelevät ja ohjaavat samat lait, asetukset ja määräykset kuin kunnallista varhaiskasvatustoimintaa. Janakkalan kunta valvoo ja ohjaa hyväksymiään palveluntuottajia. Valvonnassa ja ohjauksessa noudatetaan yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaa.

Janakkalassa on käytössä yksityisen varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palveluseteli. Palveluseteliasiakas maksaa saman yksityisestä varhaiskasvatuksesta saman maksun kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Asiakas, jolle on myönnetty palveluseteli, ei voi nostaa kotihoidontukea eikä yksityisen hoidon tukea.

Näin haet palveluseteliä

  1. Hae varhaiskasvatuspaikkaa yksityiseltä palveluntuottajalta
  2. Tarkista palvelusetelin saatavuus varhaiskasvatuksen palvelupäälliköltä
  3. Hae palveluseteliä sähköisellä palvelusetelihakemuksella
  4. Tee kirjallinen palvelusopimus palveluntuottajan kanssa
  5. Toimita tulotiedot ennen varhaiskasvatussuhteen alkamista sähköisellä tuloselvitys -lomakkeella
  6. Päätös toimitetaan sähköisesti ja se on luettavissa eDaisyssa (suomi.fi -palvelu)

Kunta määrittelee palvelusetelin arvon. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja tulojen mukaan. Perhe maksaa omavastuuosuuden suoraan palveluntuottajalle.

Perheen tulee ilmoittaa varhaiskasvatukseen liittyvistä muutoksista viipymättä. Omavastuuosuuden muutokset tehdään seuraavan kuukauden alusta alkaen.
Palvelusetelin irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Muutokset tehdään sähköisen asioinnin, eDaisyn kautta.

Liitteet ja linkit

Ota yhteyttä

Sihvonen Maarit

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
Varhaiskasvatus
Juttilantie 1, 14200 Turenki

Pesola Katja

palvelusihteeri
Varhaiskasvatus

kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus Turenki, perhepäivähoito sekä koululaisten iltapäivätoiminnan asiat.

Juttilantie 1, 14200 Turenki

Nieminen Anu

Varhaiskasvatuksen opettaja/ avoin varhaiskasvatus
Avoin varhaiskasvatus, Varhaiskasvatus
Juttilantie 1, 14200 Turenki