Janakkalassa varhaiskasvatusta toteutetaan kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuspaikka ei ole sidottu perheen asuinalueeseen, vaan sitä voi hakea toivomastaan varhaiskasvatusyksiköstä. Varhaiskasvatusta tarjotaan koko-tai osapäiväisenä ja tarvittaessa vuorohoitoa järjestetään perheen tarpeiden mukaan. Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden, mutta viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. Mikäli tarve varhaiskasvatukselle on äkillinen, tulee paikkaa hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. Oikeus varhaiskasvatukseen päättyy sen vuoden heinäkuun loppuun, jolloin lapsi täyttää seitsemän (7) vuotta.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan helmikuussa ja samalla voi hakea myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Hakemus täytetään ensisijaisesti sähköisen asioinnin, eDaisyn kautta. Mikäli jostain syystä eDaisyn käyttö ei ole mahdollista, täytä tulostettava hakemus.

 • Päätös varhaiskasvatuspaikasta on luettavissa sähköisen asioinnin, eDaisyn kautta.
 • Paikan vastaanottaminen tai peruutus tehdään eDaisyssa 14 vrk:n kuluessa päätöksen tiedoksiantopäivästä.
 • Mikäli paikkaa ei peruta, peritään asiakasmaksu sijoituksen alkamispäivän lähtien.
 • Paikan vastaanottamisen jälkeen tulee ottaa viipymättä yhteyttä päätöksessä ilmenevään ryhmään aloituskeskustelu- ja tutustumisajan sopimiseksi.

Tulotiedot tulee toimittaa viimeistään varhaiskasvatuksen aloituskuukauden aikana. Tulotiedot toimitetaan sähköisesti eDaisyn kautta tulorekisteri. Jos tulotietoja ei toimiteta, asiakasmaksu määritellään korkeimman maksun mukaan.

Varhaikasvatustarpeen muutokset tehdään sähköisen asioinnin, eDaisyn kautta.

 • Tuntirajavalinnan muutos tulee tehdä edeltävän kuukauden 15. päivään mennessä. Sopimuksen kesto on vähintään kolme (3) kuukautta.
 • Osoitteen muutos
 • Muu muutos (muutos perhekoossa, yhteystiedoissa, ilmoitus vanhempainvapaasta)
 • Tuloselvitys
 • Toive varhaiskasvatuspaikan vaihdosta
 • Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen. Irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi.

Varhaiskasvatuksen eDaisy-asioinnissa käytetään Suomi.fi -palvelua, jossa voit käydä mm. hyväksymässä viranomaisviestien vastaanottamisen. Asiointi on luotettavaa, nopeaa ja saapuneet asiakirjat säilyvät sähköisesti Suomi.fi -palvelussa.

eDaisy -asiointi

 • varhaiskasvatuspaikan hakeminen
 • esiopetukseen ilmoittautuminen
 • palvelusetelihakemus
 • muutosilmoitukset
 • irtisanomisilmoitus
 • sähköiset päätökset

DaisyFamily -päivittäiset asiat

 • varhaiskasvatusaikojen ilmoittaminen
 • viestit ja tiedotteet
 • pedagoginen dokumentointi
 • lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Sosiaaliasiavastaava on puolueeton henkilö, jonka tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Tehtävät perustuvat sosiaalihuollon asiakaslakiin (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812) ja varhaiskasvatuslakiin (13.7.2018/540).

Sosiaaliasiavastaava:

 • neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • avustaa tarvittaessa muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä
 • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä
 • antaa vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle asiakkaiden oikeuksien ja aseman toteutumisesta

Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Sosiaaliasiavastaava
Satu Loippo
p. 050 599 6413
satu.loippo@omahame.fi

Lisätietoja sosiaaliasiavastaavasta löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta:
Sosiaalivastaava – Oma Häme