Janakkalan kunnan oma Ilveksen luontokoulu toimii kiertävänä luontokouluna ja saapuu kouluille oppilaiden luokse. Luontokoulu on osa valtakunnallista ympäristö- ja luontokoulujen liiton verkostoa (LYKE-verkosto) ja sen opettajana toimii ympäristökasvattaja ja luokanopettaja Johanna Sahila.
Luontokoulutoiminta on valtakunnallista opetussuunnitelmaa täydentävää opetusta ja sitä saavat kaikki kunnan 1.-6. lk:n oppilaat oman ympäristökasvatusohjelman mukaisesti.
Luontokoulun ohjelmiin.
Luontokoulutoiminta lisää koulupäivään ulkona oppimista, toiminnallisuutta, erilaisia oppimisympäristöjä sekä tutkivaa oppimista. Sen kautta luonto- ja ympäristökasvatuksen määrä lisääntyy ja ymmärrys monimuotoisen luonnon merkityksestä ihmisille vahvistuu (esim. ekosysteemipalvelut, luonnon terveysvaikutukset, eliöiden vuorovaikutussuuhteet sekä luonnon verkostot).

Ilvesmaskotti luonnossa.

Luontokoulutoiminnan tavoitteena on tuoda kunnan koululaisille tasa-arvoiset mahdollisuudet oman luontoyhteyden kehittämiseen, luonnon verkostojen ja yhteyksien ymmärtämiseen, luonnon merkityksen ymmärtämiseen, luonnon arvostamiseen sekä näiden kautta ekososiaalisen sivistyksen syntymiseen. Luontokoulutoiminnan kautta pyritään myös vaikuttamaan positiivisesti ympäristöön: monimuotoisuutta tukevilla projekteilla, tukemaan kestävän kehityksen mukaisia projekteja kouluissa sekä harjoittamaan oppilaita heidän omissa vaikuttamisprojekteissaan. Luontokoulutunnit toimivat samalla opettajien lisäkoulutuksena: opettajat saavat rohkeutta ja ideoita luonnossa toimimiseen yhteisen luontokoulutuokion aikana.

Luontokoulutoiminta osana opetustoimen resursseja tukee kunnan ilmasto- ja ympäristötavoitteiden, lainsäädännön sekä valtakunnallisen opetussuunnitelman toteutumista Janakkalassa.