Jotta saisin keskiarvoa nostettua jatko-opintoja varten. Pystyisin paremmin keskittymään ja hyötyisin opiskelutavoista täällä.

Mitä?

Joustava perusopetus on opetussuunnitelman mukaista, toiminnallista opiskelua peruskoulun päättövaiheessa 9.luokalla. Tavoitteena on peruskoulun päättötodistuksen saaminen ja jatko-opintoihin pääsyn varmistaminen.

Koska en voinut keskittyä normaalilla tunnilla hyvin, toisin kuin täällä voin keskittyä paremmin. Normiluokalla ei myöskään saanut niin nopeasti apua toisin kuin täällä.

Kenelle?

Jopo-opetus sopii yleisopetuksessa alisuoriutuneelle nuorelle, joka kaipaa ehkä toisenlaista tapaa koulun käymiseen, tarvitsee moniammatillista tukea kasvuun ja oppimiseen ja jännittää sosiaalisia tilanteita. Nuori on kuitenkin riittävän itsenäinen suoriutuakseen työssäoppimisjaksoista.

Jopo-luokalla opiskellaan pienemmässä ryhmässä joustavasti yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnallisten työtapojen lisäksi opintojen ohessa tehdään opintokäyntejä. Työssäoppimisjaksoja luokan oppilailla on enemmän kuin tavallisella yleisopetuksen luokalla.

Jopolla käydään asiat yhteisesti ja tukea saa aina. Isoja kokeita ei ole vaan jokaisen kappaleen jälkeen tehdään pikku testejä, mut tuntitehtävät pitää tehdä sitten hyvin.

Opiskelu tehdään oppilaille mieleiseksi kunhan tarvittavat asiat tulee tehdyksi.

Jopolla on helpompi opiskella, koska opettajat huomioivat ja auttavat enemmän. Täällä tehdään erilailla ja erilaisia tehtäviä.

Ota yhteyttä

Väyrynen Tiina

Erityisopettaja, joustava perusopetus
Tervakosken yhteiskoulu, Yläkoulut