Janakkalan kunta on osallisena kerhohankkeessa, jonka tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisimman monipuolisia kerhoja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Hanke tukee koulutuksen järjestäjän tavoitteiden saavuttamista lisäämällä kouluviihtyvyyttä, vähentämällä kiusaamista, lisäämällä liikuntaa (joka koululla väh. yksi liikuntakerho), lisäämällä yhteistyötä yhdistysten, yritysten ja seurojen kanssa.

Koulun kerhot ovat koulujen maksutonta perustoimintaa ja ne tarjoavat oppilaille mahdollisuuden viettää koulukavereiden kanssa laadukasta vapaa-aikaa. Kerhot ovat koulutyön vastapaino, eivät vain oppituntien jatkamista aamusta tai iltaan. Koulun kerhossa lapset ja nuoret saavat harrastaa ja tehdä asioita, joista he itse ovat kiinnostuneita. Kerhoissa ei ole suorituspaineita.

 Kerhojen ohjaajina toimivat opettajat, vanhemmat ja yhteistyökumppanit (esim. paikalliset urheiluseurat).

Kerhoasioista vastaa Annu Hyökyvaara.