Tervakosken koulun iltapäivätoiminta tarjoaa ensimmäisen ja toisen vuosiluokan sekä kaikille erityisen tuen piirissä oleville  oppilaille turvallisen ja virikkeellisen vapaa-ajan viettopaikan ja ohjattua toimintaa koulupäivien jälkeen.

Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Toiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon.

Iltapäivätoiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät näkökohdat. Tavoitteena on tarjota lapselle hänen tarpeensa huomioonottavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon ja itsekseen oloon. Koulupäivän aikana tapahtuneet asiat otetaan mahdollisuuksien mukaan toiminnassa huomioon.

Tervakosken koulu

Johanna Vanamo Katja Lodvonen ja Pia Kerko

Tervakoski