Koulun toiminta-ajatus

Tarinmaan koulu on Liikkuva koulu. Koulupäivään on lisätty tunti liikuntaa joka päivälle, mm. välituntiliikunnan kautta. Tavoitteena on saada jokainen oppilas innostumaan liikunnasta ja tarjota oppilaille eri liikuntamuotoja.

Koulussamme tehdään koulutyötä ikärajat ylittävällä tavalla. Eri ikäisten oppilaiden yhteistyön kautta sosiaaliset taidot kehittyvät luonnostaan.

Koulun lähiympäristöä hyödynnetään monipuolisesti erilaisina oppimisympäristöinä.

Koulun toiminnassa painotetaan oppilaiden kykyä työskennellä niin itsenäisesti, kuin ryhmässäkin. Vastuullisuus, toisten huomiointi ja työn tekemisen arvostus ovat arvoja, joita pidämme tärkeinä ja tavoittelemisen arvoisina.

Järjestyssäännöt

 1. Koulualueelta ei saa koulupäivän aikana poistua ilman opettajan antamaa lupaa.
 2. Kohtele toisia niin kuin toivot heidän kohtelevan sinua.
 3. Anna toisille työrauha.
 4. Käytä asiallista kieltä ja noudata hyviä tapoja.
 5. Päällysvaatteet ja jalkineet säilytetään oppituntien aikana niille varatuissa tiloissa.
 6. Vaatetus vastaa aina vallitsevia sääolosuhteita.
 7. Kivien, lumipallojen ja muiden esineiden heitteleminen on koulun alueella kielletty.
 8. Koulukirjoja, työvälineitä ja yhteistä omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Vahingosta on välittömästi ilmoitettava opettajalle.
 9. Koulumatkan aikana on pyöräiltäessä käytettävä pyöräilykypärää. Pimeän aikana on vaatteissa oltava heijastimet. Liikenteessä on aina noudatettava liikennesääntöjä ja varovaisuutta.
 10. Ruokailu on koulussakin rauhallinen ja arvokas tilaisuus. Hyvien tapojen ja kohteliaisuuden noudattaminen on tärkeää.
 11. Matkapuhelimia, keräilykortteja, elektroniikkapelejä tai muuta vastaavia vapaa-ajan tarvikkeita ei koulupäivän aikana tarvita.
 12. Opettajien ja koulun henkilökunnan antamia ohjeita noudatetaan aina täsmällisesti.