SC Urbansin kesäleirillä lapset ja ohjaajat jalkapallokentällä kerääntyneenä maalin taakse.

Kumppanuuspöytä

Kumppanuuspöytä on sekä paikka että toimintatapa, jossa oikeat ihmiset eri tahoilta (kylien edustajat, asukkaat, yrittäjät, yhdistykset tms. ryhmä, viranhaltijat, luottamushenkilöt) kokoontuvat ratkaisemaan ongelmaa tai kehittämään haluttua asiaa. Ratkaisuja etsitään yhteiselle tavoitteelle tasavertaisina eri näkökulmia punniten ja asiatietoihin perehtyen. Kumppanuuspöydällä ei ole päätöselinten toimivaltaa mutta sen antia hyödynnetään asioiden valmistelussa ennen päätöksentekoa.

Janakkalan kunta ottaa käyttöönsä kumppanuuspöydän yhdeksi osallistumisen työkaluksi. Janakkalan malli hiotaan käytäntöön tammikuussa 2021 alkaneessa pilotissa, joka toteutetaan yhdessä Hämeen Kylät ry:n kanssa. Pilotti toteutetaan kylä-teemalla, mutta itse kumppanuspöytämalli rakennetaan minkä tahansa aiheen ratkaisuun.

Pilotista saatujen kokemusten perusteella Janakkalan kumppanuuspöytämalli toimintaohjeineen kuvataan nettisivuille syksyn 2021 aikana.

Lue lisää kumppanuuspöydästä.