Yhteistyön voimaa – järjestöt yhdessä

Yhteistyö kehittyy, laajenee ja syvenee: maakunta, seutu ja kunnat

Toimenpiteet Janakkalassa

 • Kunta järjestää vuosittain yhdistystapaaminen ja muita teemoittaisia tapaamisia yhdistysten/järjestöjen + kunnan kanssa (urheiluseurat, kyläyhdistykset jne.)
 • Kutsutaan tapaamisiin ulkopuolisia (esim. lajiliittojen ja kulttuuritoimijoiden edustajia) kertomaan, miltä heistä Janakkala näyttää – ja missä voitaisiin parantaa.
 • Kannustetaan yhdistyksiä yhteistyöhön lajeja/toimintaa ja maantiedettä risteyttäen.
 • Kutsutaan yhdistykset mukaan kunnan tapahtumien toteuttamiseen (mm. Kevätkarkelot, Tervakosken eloilta, Laurinmäen tapahtumat).
 • Lisätään kuntarajat ylittävää yhteistyötä: yhteiskoulutukset, yhteisjoukkueet, yhteistreenit.
 • Järvitärskyt, Vanajavesikeskus järjestää vuosittain vesiensuojeluyhdistyksille.
 • Muutetaan kaikki alle 18-vuotiaiden harrastuksiin käytettävät tilat maksuttomiksi liikuntatilojen tapaan.
 • Tehdään Lapsiystävällinen kunta –toimenpidesuunnitelma ja toteutus yhdessä yhdistysten kanssa.
 • Liikuntajärjestöt hakevat alueellisia kisoja Janakkalaan ja niiden ympärille tuotetaan yhdessä tapahtumia,
 • Selvitetään mahdollisuus perustaa tuki- ja ohjauspiste yhdessä terveysalan järjestöjen kanssa.

Eri yhdistykset, järjestöt ja seurakunnat löytävät toisensa yhteisten tavoitteiden pohjalta

Toimenpiteet Janakkalassa

 • Kunta järjestää vuosittain yhdistystapaaminen ja muita teemoittaisia tapaamisia yhdistysten/järjestöjen + kunnan kanssa (urheiluseurat, kyläyhdistykset jne.)
 • Lisätään seurojen keskinäistä yhteistyötä, mm. yhdessä järjestettyjä tapahtumia ja leirejä.
 • Lisätään kylien välistä yhteistyötä ja etsitään muille yhdistyksille mahdollisuuksia tuoda toimintaansa myös kylille.
 • Käydään aktiivista vuoropuhelua kunnan sekä yhdistysten teemoista ja tarpeista (tapaamiset, uutiskirjeet, yhdistysyhteyshenkilöt, kyselyt).
 • Kunta tuottaa yhteisiä tavoitteita (mm. Lapsiystävällinen kunta) ja tarjoaa mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen.
 • Tuotetaan yhdessä toiminnallisia iltapäiviä esim. liikunnan ja kulttuurin parissa kunnan tiloissa ilman vuokran perintää.