Henkilöstö

 • Janakkalan kunnan palveluksessa työskentelee 1006 henkilöä, joista vakituisessa työ-/virkasuhteessa toimii 828 henkeä (82,3 %) ja tilapäisessä palvelussuhteessa 178 (17,7 %).
 • Koko henkilöstöstä 88 % työskentelee kokoaikaisesti ja osa-aikaisesti 12 %
 • Naisten osuus koko kunnan henkilöstöstä on 85,7 %, miesten 14,3 %

Ikärakenne

 • Vakituisen henkilöstön keski-ikä on 45,1 vuotta, (koko kunta-alalla vuonna 2015: 45,8 vuotta).
 • Suurin osa vakituisessa palvelussuhteessa työskentelevistä sijoittuu ikävuosien 50 – 59 välille.

Henkilömääriltään suurimmat ammattiryhmät

 • Opetushenkilöstö yht. 168
 • Terveydenhuollon ammattiteht. yht. 165
 • Terv.huollon vaativat amm.teht yht. 98
 • Päivähoidon ammattitehtävät yht. 80
 • Sos.ja terv.huollon peruspalv. yht. 41
 • Ruokapalveluhenkilöstö yht. 41
 • Päivähoidon opetus/kasvatushlö yht. 40
 • Toimistohenkilöstö yht. 37

Henkilöstön jakauma toimialoittain

 • konsernipalvelut 2%
 • perusturva 38%
 • sivistystoimi 45%
 • tekniikka ja ympäristö 15%

Henkilöstön jakauma sopimusaloittain

 • KVTES 74,3 %
 • OVTES 17,2 %
 • Tekniset TS 3,9 %
 • Lääkärit LS 3,0 %
 • Tuntipalkkaiset TTES 1,6 %

Koko henkilökunnan yhteystiedot löytyvät täältä.

Nivala Maija

henkilöstöjohtaja
Henkilöstöhallinnon johtaminen ja kehittäminen, palvelussuhdeasiat, esimiesten tukeminen henkilöstöasioissa, yhteistoiminta, työhyvinvointi, työllistäminen.
Juttilantie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1236