Ateriapalveluiden työntekijä valmistamassa ruokaa keskuskeittiö Tuuvingissa.

Henkilöstö

  • Janakkalan kunnan palveluksessa työskentelee 1026 henkilöä, joista vakituisessa työ-/virkasuhteessa toimii 820 henkeä (79,9 %) ja tilapäisessä palvelussuhteessa 206 (20,1 %).
  • Koko henkilöstöstä 86,2 % työskentelee kokoaikaisesti ja osa-aikaisesti 13,8 %
  • Naisten osuus koko kunnan henkilöstöstä on 83 %, miesten 17 %
  • Vakituisen henkilöstön keski-ikä on 45,5 vuotta, (koko kunta-alalla vuonna 2017: 45,8 vuotta).
  • Suurin osa vakituisessa palvelussuhteessa työskentelevistä sijoittuu ikävuosien 50 – 59 välille.
  • Lisätietoja henkilöstökertomuksesta

Koko henkilökunnan yhteystiedot löytyvät täältä.