Henkilöstö

  • Janakkalan kunnan palveluksessa työskentelee 1005 henkilöä, joista vakituisessa työ-/virkasuhteessa toimii 808 henkeä (80,4 %) ja tilapäisessä palvelussuhteessa 197 (19,6 %).
  • Koko henkilöstöstä 87,5 % työskentelee kokoaikaisesti ja osa-aikaisesti 12,5 %
  • Naisten osuus koko kunnan henkilöstöstä on 83,6 %, miesten 16,4 %
  • Vakituisen henkilöstön keski-ikä on 45,2 vuotta, (koko kunta-alalla vuonna 2017: 45,8 vuotta).
  • Suurin osa vakituisessa palvelussuhteessa työskentelevistä sijoittuu ikävuosien 50 – 59 välille.
  • Lisätietoja henkilöstökertomuksesta

Koko henkilökunnan yhteystiedot löytyvät täältä.

Nivala Maija

henkilöstöjohtaja
Henkilöstöhallinnon johtaminen ja kehittäminen, palvelussuhdeasiat, esimiesten tukeminen henkilöstöasioissa, yhteistoiminta, työhyvinvointi, työllistäminen.
Juttilantie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1236