Henkilöstö

 • Janakkalan kunnan palveluksessa työskentelee 1035 henkilöä, joista vakituisessa työ-/virkasuhteessa toimii 830 henkeä (80 %) ja tilapäisessä palvelussuhteessa 205 (20 %).
 • Koko henkilöstöstä 90 % työskentelee kokoaikaisesti ja osa-aikaisesti 10 %
 • Naisten osuus koko kunnan henkilöstöstä on 85,3 %, miesten 14,7 %

Ikärakenne

 • Vakituisen henkilöstön keski-ikä on 46,4 vuotta, (koko kunta-alalla vuonna 2014: 45,7 vuotta).
 • Suurin osa vakituisessa palvelussuhteessa työskentelevistä sijoittuu ikävuosien 50 – 59 välille.

Henkilömääriltään suurimmat ammattiryhmät

 • Terveydenhuollon ammattiteht. yht. 174
 • Opetushenkilöstö yht. 171
 • Terv.huollon vaativat amm.teht yht. 92
 • Päivähoidon ammattitehtävät yht. 85
 • Sos.ja terv.huollon peruspalv. yht. 54
 • Ruokapalveluhenkilöstö yht. 39
 • Päivähoidon opetus/kasvatushlö yht. 44
 • Toimistohenkilöstö yht. 45
 • Perhepäivähoitajat yht. 35

Henkilöstön jakauma toimialoittain

 • konsernipalvelut 2%
 • perusturva 38%
 • sivistystoimi 45%
 • tekniikka ja ympäristö 15%

Henkilöstön jakauma sopimusaloittain

 • KVTES 75,1 %
 • OVTES 16,8 %
 • Tekniset TS 3,8 %
 • Lääkärit LS 2,7 %
 • Tuntipalkkaiset TTES 1,6 %

Koko henkilökunnan yhteystiedot löytyvät täältä.

Nivala Maija

henkilöstöjohtaja
Henkilöstöhallinnon johtaminen ja kehittäminen, palvelussuhdeasiat, esimiesten tukeminen henkilöstöasioissa, yhteistoiminta, työhyvinvointi, työllistäminen.
Juttilantie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1236