Luontoviisaat kunnat -verkosto pyrkii hillitsemään luontokatoa, edistämään luonnon monimuotoisuutta ja vähentämään luontoa heikentävää toimintaa sekä kehittämään kokonaisvaltaisesti kuntien luontotoimintaa. Suomen kunnista Janakkala lähetti ensimmäisenä 30.5.2023 hakemuksensa Luontoviisaat kunnat -verkoston jäseneksi liittymiseksi.

Janakkalalla on neljä vuotta aikaa täyttää verkoston kriteerit jäseneksi hyväksymisen jälkeen. Verkosto tehostaa kuntien luontokadon hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa luontoa heikentäviä vaikutuksia ja edistämään luonnon monimuotoisuutta. Luontoviisaat kunta sitoutuu oman toimintansa lisäksi vaikuttamaan alueensa toimijoihin kuten asukkaisiin, yrityksiin, maa- ja metsätalousyrittäjiin sekä vapaa-ajan asukkaisiin siten, että alueen toimijoiden tietoisuus luonnon monimuotoisuudesta lisääntyy.

Ilmastoyön ja luonnon monimuotoisuustyön toimenpiteet kootaan myöhemmin Ilmastovahti -työkaluun, josta myös kuntalaiset voivat seurata toimien edistymistä.

Luontoviisaat kunnat logo

Luontoviisaat kunnat -nettisivuille.

Vähälä Tuuli

ympäristösuunnittelija
Ympäristö

Öljysäiliöt, aumaus-ilmoitukset, vieraslajit, luonnonsuojelu, avustukset

 

Juttilantie 1, 14200 Turenki