Kuntalain 34 §:n mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä.

Tilapäinen valiokunta, valittu Kvalt 29.1.2024 § 4 kunnanhallituksen erottaminen

  • pj Rauno Kurki, varajäsen Jarmo Koukkari
  • vpj Pirjo Kilpeläinen, varajäsen Katriina Jaakonsaari
  • Emilia Tamminen, varajäsen Samuli Vesioja
  • Anssi Lepistö, varajäsen Hanna-Leena Islander
  • Merja Kari, varajäsen Liisa Pihkala

Pöytäkirjat: