Metsämaisema, jossa järvi taustalla.


Olemme hyväksyneet kumppanuspöytätyöskentelyyn ehdotuksen Janakkalan luontokohteiden saavutettavuuden parantamisesta.
Kumppanuuspöytä etsii nyt mukaan aiheesta kiinnostuneita henkilöitä, joilla on ideoita ja osaamista edistää asiaa.
Kumppanuuspöydän ensimmäinen tapaaminen on etänä ke 13.12. klo 17-(19).
Tutustu alla olevaan alkuperäiseen ideaan sekä kumppanuuspöytätyöskentelyyn ja ilmoittaudu mukaan.

“Janakkalassa on erilaisia luontokohteita, joiden saavutettavuutta ja käytettävyyttä voidaan parantaa kumppanuuspöydässä.
Kaikkiin luontokohteisiin ei ole kunnon opastusta. Lähialueen ihmiset, ehkä tietävät, mistä kulkea. Esimerkiksi Suurisuon viitta on ruosteessa ja puuston peitossa. Eikä varmasti ole ainoa paikka, jonka opastuksessa on varaa parantaa. Entä mihin voi ja kannattaa pysäköidä auto patikoinnin ajaksi?
Luontokohteissa kuljetaan jokamiehen (ja -naisen) oikeuksilla, mutta paikoitellen kulkua voidaan parantaa esimerkiksi pitkospuilla, lyhyellä kaiteella tai pysyvällä köydellä.
Laurinmäellä on hienosti uusittu opasteita. Opasteissa on huomioitu myös reittien helppokulkuisuus. Pienikin väripiste opastolpassa saa sen paremmin näkymään luonnossa.
Kasvillisuudesta ja eläimistä voidaan tuoda tietoa myös opasvihkoina, jotka voivat olla ainakin sähköisesti saatavissa.
Entä jos kulkija kaipaakin elävää opasta? Mihin ottaa yhteyttä. Onko eri yhdistyksissä toimijoita tai kunnalla opasluetteloa?”

1. tapaaminen 13.12.2023

Kumppanuuspöydässä on edustettuina olennaiset yhdistykset: Janakkalan Latu, Janakkalan luonto ja ympäristö sekä partiolippikunta Ilvekset. Myös Hämeen virkistysalueyhdistys on mukana. Esittäytymiskierroksen jälkeen kirjattiin Padletille uusia ideoita ja luontokohteet, joissa olisi tarvetta parantaa mm. opastuksia. Työskentelyä padletilla voi jatkaa myös tapaamisen jälkeen.
Kumppanuuspöydän puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Roos ja sihteeriksi Leena Joutsenniemi. Sovittiin, että jatkossa tavataan livenä.

2. tapaaminen 18.1.2024 klo 16.30

Jatkettiin kohteiden ja niiden tarpeiden läpikäyntiä. Työtä riittää sekä itse kohteiden että niiden opastuksen kehittämisessä. Myös digitaalista saavutettavuutta tulisi parantaa. Seuraavalla kerralla kohteet tulisi priorisoida ja päättää missä järjestyksessä asioita ruvetaan toteuttamaan. Toiveet Suurisuon kohennuksesta on välitetty UPM:lle.

3. tapaaminen 19.2.2024 klo 16:30-18:30

Listattiin kohteet , joihin on tavoitteena laittaa Olet tässä -opaskartat sekä tienviitat. Käytiin läpi kanootinlaskupaikat, mihin tilataan “liikennemerkit”. Sovittiin niiden paikoilleen laitosta. Kaksi luonto- ja eräopasopiskelijaa tulee tekemään reittiehdotukset Leppäkoskelle ja Kalpalinnan harjulle. Päätettiin, että nettiin kootaan luontoon sivuille kaikki retkeilyyn liittyvät palveluntarjoajat kuten lumikenkien vuokraajat.

4. tapaaminen 16.4.2024

Merkittiin kartalle tulevien opaskarttojen ja tienviittojen tarkat paikat. Keskusteltiin kesän suunnitelmista, Janakkalan Latu kartoittaa harjureitin tarkempaa sijaintia ja Janakkalan Luonto ja Ympäristö työstää Mallinkaistenjärven retkeilyalueelle lisäreittejä, jotta mm pohjoispäähän saataisiin ympyräreitti. Melontareittien varsille maihinnousupaikoille on tilattu “liikennemerkit”. Luonnos melontakartasta on tehty. Linnatuuleen saatu lupa luontokohteet-kartalle.

5. tapaaminen 13.8.2024

Tapaamisessa esiin tulleet luontokohteet ja toimenpide-ehdotukset.