Janakkalassa on huhtikuussa 2023 käynnistynyt kumppanuuspöytä –työskentely lasten ja nuorten monitaiteellisen esityksen suunnittelemiseksi. Ideana on suunnitella yhteistyössä esitys, jossa lasten teatteri-, musiikki-, tanssi- ja kuvataideharrastukset kytkeytyvät toisiinsa.

Yhteistyöllä saadaan aikaan jotakin suurempaa ja lapset ja nuoret pääsevät osaksi monitaiteellista tuotantoa, jossa kaikilla on oma rooli. Eri taiteenalat esittelevät omia mahdollisuuksiaan ja vahvuuksiaan tehden samalla ylpeästi Janakkalan taideharrastusmuotoja tunnetuiksi. Työskentelyssä toivotaan löytyvän keinoja myös yhteistyön jatkamiseen ja kehittämiseen edelleen tulevina vuosina.