Lupahakemuksen, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä peritään teknisen lautakunnan taksapäätöksen mukainen maksu.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.8.2022 alkaen.

Maa-ainestaksa 1.8.2018 alkaen.

Vanha taksa: Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.8.2018-31.7.2022.

Laaksonen Tuuli

ympäristösuunnittelija
Ympäristö

Öljysäiliöt, aumaus-ilmoitukset, vieraslajit, luonnonsuojelu, avustukset

Juttilantie 1, 14200 Turenki

Sarkkinen Marika

ympäristötarkastaja
Ympäristö

Ympäristöluvat, maa-ainesluvat, jätevedet, meluilmoitukset, ylijäämämaat

Juttilantie 1, 14200 Turenki