SILTA-yhteistyöverkosto edistää kuntien ja yhdistysten yhteistyötä Hämeenlinnan seudulla. Yhteistyöryhmä muodostuu alaverkostojen valitsemista yhdistysedustajista sekä Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan kuntien edustajista. Janakkalan edustaja on viestintäpäällikkö Leena Joutsenniemi.

Silta-alaverkostot

 • Kulttuuri- ja taidealan toimijat
 • Ympäristö- ja luontoyhdistysten yhteistyöfoorumi
 • Kylä-, kotiseutu- ja asukastoimijat
 • Liikuntaseurat – seuraparlamentti/seurayhteistyö
 • Ote-tiimi – Omais- ja terveysalan toimijat
 • Ikäihmisten verkostot
 • ILO-verkosto – lasten, nuorten, perheiden kanssa toimivat yhdistykset ja muut
  toimijat
 • Päty – päihdejärjestöt ja toimijat
 • Hämeen parhaaksi -seurakuntien verkosto

Silta-verkoston tavoitteet

 • Tuoda esille yhdistystoimintaa ja palveluja
 • Kehittää yhteistyötä ja tiedonkulku yhdistysten ja kuntien kesken
 • Tukea yhdistysten toimintaedellytyksiä
 • Kehittää yhdistystoiminnan vaikuttavuuden arviointia

Lisätietoa SILTA-verkostosta.

Joutsenniemi Leena

viestintäpäällikkö
Konsernipalvelut, Viestintä ja markkinointi

Viestintä, markkinointi, matkailu, tapahtumat, yhdistysyhteistyö.

Juttilantie 1, 14200 Turenki