Keväinen kävelytie vehreässä maisemassa,

Myllyojan kävelyreitti Turengissa seurailee Myllyojaa 2,5 kilometrin matkan kunnantalolta
Pirttimäen asuinalueelle. Reitin varrella on penkkejä luonnossa viivähtäjiä varten ja luontopolkuosuudella luonnosta kertovia opastauluja.
Myllyoja kulkee koko matkaltaan rinteiden väliin jäävässä paikoin syvässä purolaaksossa, vaikka oja itsessään ei ole syvä. Alueen luonto lintuineen, kasveineen, perhosineen ja lepakoineen on upean monimuotoista.

Pysäköinti: Virka-ajan ulkopuolella kunnantalon parkkipaikalla on hyvin tilaa, osoite on Juttilantie 1, Turenki

Alueen kartta.