Syksyinen maisema, jossa vettä.

Sääjärvenojan (Sääjärvi), Kesijärven ja Isojärven pohjapadot

Osoitteet:
Isoleikkoo (Sääjärvi)
Sulkusilta ( Kesijärvi)
Lammintie 1132 ( Isojärvi)

Rosenlew Oy:n rakensi aikanaan vesien säännöstelemiseksi patoja, jotka periytyivät UPM-Kymmenelle. 2010-luvulla UPM:n, Ely-keskuksen ja Janakkalan kunnan yhteishankkeena kiinteät säännöstelypadot muutettiin hoitamatta toimiviksi pohjapadoiksi, jotka mahdollistavat myös kalojen kulkemisen järvien ja purojen välillä. Samalla syntyi kauniita ja viihtyisiä retkikohteita, joista voi myös laskea kanootin tai veneen vesille. Erityisesti Kesijärven padolla on viehättävä rauhallinen miljöö.

Kesäinen järvimaisema.

Sääjärvi.

Vesistökokonaisuuden kunnostuksesta hyötyvät erityisesti vaeltavat lajit, kuten taimen ja ankerias. Kalatiet on suunniteltu siten, että ne toimivat samalla taimenten lisääntymisalueina.

Pysäköinti: Pysäköinti onnistuu hyvin jokaisen padon luona

Linkki alueen karttaan.