Jyrkkä kallio.

Marttilantie, Vähikkäläntie, Tervakoski

Sokslammen rannalta kohoava Mustakallion varjoisa jyrkänne on lajistollisesti kenties Janakkalan arvokkain kalliojyrkänne. Alueella tavataan mesotrofista, jopa eutrofista sammallajistoa kuten lastu- ja munasammal sekä ruskokarvesammal. Kallioalue kuuluu luonnonsuojelualueiden Natura-verkostoon. Mustakallion pohjoispuolen laajalla kallioalueella risteilee kivoja kävelypolkuja.

Jyrkänteen juurella on kunnan uima- ja veneranta. Sokslampi on yhteydessä Alasjärveen ja edelleen Toivanjokeen ja Kesijärveen maantien alittavan rummun kautta. Reitti on kuljettavissa veneellä.

Pukalinkallio sijaitsee samalla alueella vastapäätä Puuhamaata. Pukalinkallion kiertää merkitty lähiluontopolku.

Linkki alueen karttaan.