Jyrkkä kallio.

Marttilantie, Vähikkäläntie, Tervakoski

Sokslammen rannalta kohoava Mustakallion varjoisa jyrkänne on lajistollisesti kenties Janakkalan arvokkain kalliojyrkänne. Alueella tavataan mesotrofista, jopa eutrofista sammallajistoa kuten lastu- ja munasammal sekä ruskokarvesammal. Kallioalue kuuluu luonnonsuojelualueiden Natura-verkostoon. Mustakallion pohjoispuolen laajalla kallioalueella risteilee kivoja kävelypolkuja.

Jyrkänteen juurella on kunnan uima- ja veneranta. Sokslampi on yhteydessä Alasjärveen ja edelleen Toivanjokeen ja Kesijärveen maantien alittavan rummun kautta. Reitti on kuljettavissa veneellä.

Pukalinkallio sijaitsee samalla alueella vastapäätä Puuhamaata. Pukalinkallion kiertää merkitty lähiluontopolku. (Kuva alla)

Nainen kävelee luontopolulla-

Pysäköinti: Yksittäisiä autoja mahtuu pysäköimään Marttilantien varteen.

Linkki alueen karttaan.