Ympäristöterveydenhuolto siirtyy Etelä-Hämeessä Riihimäen kaupungille

Etelä-Hämeen kunnat ovat päättäneet muodostaa yhteisen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ja siirtää ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun 1.1.2023 alkaen Riihimäen kaupungille. Riihimäen kaupunki hoitaa jatkossa Riihimäen ja Forssan kaupunkien sekä Janakkalan, Hausjärven, Lopen, Tammelan, Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kuntien ympäristöterveydenhuollon. Kaupungin elinvoiman toimialueelle sijoittuvan uuden vastuualueen nimeksi tulee Etelä-Hämeen ympäristöterveys.

Ympäristönterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Forssan seudulla ympäristöterveydenhuollon järjestäjänä on ollut Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Riihimäen seudulla Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä. Kuntayhtymien purkautuessa vuoden vaihteessa vastuu ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä siirtyy kunnille.

Organisaatiomuutoksen yhteydessä palveluihin ei tule muutoksia. Terveysvalvonnan toimipisteet säilyvät Jokioisilla, Riihimäellä ja Janakkalassa (Turenki) ja eläinlääkäreiden yhteisvastaanotot Jokioisilla ja Riihimäellä Peltosaaressa. Eläinlääkinnän päivystysalueeseen kuuluvat jatkossa uuden yhteistoiminta-alueen kunnat.

Uuden yksikön aloittaessa 1.1.2023 yhteystietoihin tulee muutoksia. Uusista yhteystiedoista ja mahdollisista muista muutoksista tiedotetaan joulukuun aikana Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän sekä Riihimäen kaupungin verkkosivuilla.

Terveysvalvonnan tehtävänä on varmistaa asukkaille terveellinen elinympäristö ja turvalliset elintarvikkeet sekä järjestää alueen kotieläimille tarvittavat eläinlääkäripalvelut ja huolehtia eläinten hyvinvoinnista. Tehtäviä hoitavat terveystarkastajat ja eläinlääkärit. Ympäristöterveydenhuolto valvoo talous- ja uimaveden laatua, asuntojen, päiväkotien koulujen, palveluasumisen yksiköiden, kauneushoitoloiden, liikuntatilojen ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydellisiä olosuhteita, elintarvikkeiden turvallisuutta ja kuluttajalle annettujen tietojen oikeellisuutta sekä tupakointikieltojen noudattamista.

Kunnallisen eläinlääkintähuollon tehtävänä on järjestää kotieläimille perustasoinen terveyden- ja sairauksienhoito sekä eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta. Lisäksi järjestetään myös virka-ajan ulkopuolinen kiireellinen eläinlääkäriapu.