Valtuusto valitsi tekniseksi johtajaksi Harri Vierikan ja hyväksyi talousarvion 2023

Valtuusto päätti (14.11.) valita kunnan uudeksi tekniseksi johtajaksi Harri Vierikan. Vierikka toimii tällä hetkellä Vesilahden teknisenä johtajana.

Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion esityksen mukaisena kahdella lisäyksellä. (Talousarvio ilman ao lisäyksiä löytyy esityslistan liitteenä.)

Kunnanhallituksen yleistekstiin tehtiin lisäys, että yhdessä poliittisten ryhmien kanssa valmistellaan 31.3.2023 mennessä miten terveyttä  ja hyvinvointia jatkossa Janakkalassa edistetään.

Lisäksi lisättiin toimenpidealoite, jonka myötä selvitetään miten joukko- tai tassubussiliikenneyhteyksiä voisi kehittää, erityisesti viikonloppuisin, koulujen loma-aikoina ja iltaisin. Kyselyllä selvitetään joukkoliikennetarpeet.

Keskustelua käytiin Hakamäen urheilualueen rakentamisen myöhäistämisestä sekä kirjastoautohankinnan aikaistamisesta, mutta esitykset raukesivat.

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 päätettiin esityksen mukaan seuraavasti, joskin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin laskemistakin esitettiin.

  • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
  • vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50
  • muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10
  • yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00
  • rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 4,00
  • voimalaitoksen veroprosentti 1,50

Valtuustoaloitteita tehtiin yksi, esteettömästä pääsystä luontoon. Aloitteessa esitetään, että Janakkalassa aloitetaan esteettömien luontoreittien kartoittaminen ja että niiden rakentamiseen varaudutaan tulevissa talousarviossa.

Talousarviokuva 2023 (alla oleva kuva pdf-tiedostona).

Talousarvion tärkeimmät lukemat.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkistuksen jälkeen täällä.