Valtuusto perusti kuljetussuunnittelijan viran

Valtuusto päätti ( 6.3.2023) perustaa teknisen toimen kehittämispäällikön vakinaisen viran ensi vuoden alusta alkaen. Tällä hetkellä teknisessä toimessa on ollut kehittämispäällikön määräaikainen virka ajalle 1.4.2021- 31.12.2023.Tulevaisuudessa kunnan elinkeinojen kehittämistä tukeva rooli kasvaa entisestään ja muutokset tulevat olemaan jatkossakin kuntakentässä palveluiden näkökulmasta ripeitä. Kehittämispäällikkö työskentelee teknisen johtajan työparina, toimii tarvittaessa hänen sijaisenaan ja kuuluu teknisen toimen johtoryhmään. Hän on myös elinvoimapäällikön sijainen.
Valtuusto päätti myös perustaa sivistystoimeen 1.5.2023 alkaen uuden vakituisen kuljetussuunnittelijan viran. Hämeenlinnan kaupunki on irtisanonut kuljetussuunnittelun sisältäneen yhteistyösopimuksen, joten koululaisten ja esioppilaiden koulukuljetusten suunnittelu ja järjestäminen siirtyy takaisin Janakkalan kunnan omaksi toiminnaksi.

Valtuusto päätti myös yläkoulujen oppilaaksiottoalueiden muuttamisesta siten,
1) että Hyvikkälän alue liitetään Turengin yhteiskoulun oppilaaksiottoalueeseen 1.8.2023
lukien
2) että parhaillaan yläkoulua käyvien hyvikkäläläisten oppilaiden lähikouluna jatkuu koko
yläkoulun ajan se koulu, jossa opiskelee. Myös kuljetusperiaatteiden mukainen
kuljetusetuus säilyy ko. oppilaiden kohdalla ennallaan.
3) että tällä hetkellä Hyvikkälästä Tervakosken yläkoulua käyvien oppilaiden nuoremmat
koulua käyvät sisarukset saavat valita lähikoulukseen Tervakosken yläkoulun ja
kuljetusetuus heidän kohdallaan säilyy.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan täällä.