Valtuusto päätti perustaa hyvinvointilautakunnan

Valtuusto päätti (28.8.) perustaa 1.1.2024 lukien hyvinvointivointilautakunnan kunnanhallituksen alaisuuteen. Hyvinvointilautakunnan ratkaisuvaltaan voisivat kuulua nuorisotoimen, hyten, liikunnan, kulttuurin, ja viestinnän tehtävät, jotka tarkentuvat hallintosäännön päivittämisen yhteydessä syksyllä 2023. Lisäksi hyvinvointilautakunnan alaisuuteen siirtyvät vanhus- ja vammaisneuvostot. Hyvinvointilautakuntaan kuuluu yhdeksän (9) jäsentä, jotka valitaan ennen toimikauden alkua. Lautakuntaan kutsutaan myös nuorisovaltuuston edustaja.

Valtuusto päätti perustaa elinvoima- ja konserniohjausjaoston ja lakkauttaa työllisyystoimikunnan 1.1.2024 lukien.
Lisäksi valtuusto päätti käynnistää selvityksen Janakkalan Vesi -liikelaitoksen tarkoituksenmukaisimmasta asemoinnista kuntakonsernikokonaisuudessa 1.1.2024 lukien

Valtuusto päätti myös kaavoitusprosessin uudistamisesta siten, että jatkossa prosessi määräytyy kaavan vaikutusten merkittävyyden perusteella. Käyttöön otetaan kaksi eri kaavoitusprosessia, joista toinen on ns. normaali prosessi ja toinen on kevyempi sekä nopeampi prosessi.

Valtuusto hyväksyi myös laajan hyvinvointikertomuksen päivitetyn kertomusosan 2021-2025 sekä laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosan 2023-2027.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan täällä.