Valtuusto äänesti nurin kyläkouluja koskevat säästöehdotukset, kunnanjohtajaksi Riikka Moilanen.

Illan (3.6.) valtuuston kokouksen odotetuimmat päätökset liittyivät sivistystoimen talouden tasapainottamispakettiin. Äänin 23- 8, (2 tyhjää) valtuusto tuki kokouksessa tehtyä muutosesitystä ja päätti luopua kyläkoulujen lakkauttamisista ja pysyä aikanaan sovitussa 28 oppilaan rajassa. Sen mukaan koulu lakkautetaan, kun sen oppilasmäärä on kahtena peräkkäisenä vuonna alle 28 oppilasta ja seuraavan vuoden oppilasennuste on alle 28 oppilasta. Myös toinen muutosesitys meni läpi: Varhaiskasvatuksessa palvelusetelin heinäkuun perheiden omavastuu on tähän asti korvattu yksityisille palveluntuottajille. Säästötoimenpiteenä esitetty korvauskäytännöstä luopuminen peruttiin.

Teknisen lautakunnan sekä kunnanhallituksen alaisen toimialan tasapainottamispaketit palautettiin valmisteluun, koska teknisen toimen säästöt sulivat sivistystoimea koskevan päätöksen myötä ja koko talouden tasapainottamispaketti on mietittävä uudestaan.

Uusi kunnanjohtaja valittiin suljetulla lippuäänestyksellä ja valituksi tuli Riikka Moilanen. Äänet jakautuivat seuraavasti: Oskari Paavola 1 ääni, Antti Ahonen 1 ääni, Mikko Salmela 5 ääntä, Pirjo Alijärvi 7 ääntä ja Riikka Moilanen 15 ääntä. Hylättyjä ääniä oli kolme vastoin ohjeita kirjoitetun nimen vuoksi.

Valtuusto päätti myös, että Hakamäen uuden yleisurheilukentän rakentamiseen varattua määrärahaa lisätään 197.000 €, jotta alue saadaan viimeisteltyä. (Rakentamiseen kelpaamattoman maa-ainesten sijoitus, kentälle tuleva vesihuolto ja kentän ympäristö sekä huoltotie.) Summa saadaan kasaan siirtämällä rahat muista hankkeista, jotka ovat Yritystonttien vaatimat infratyöt vähennetään -27.000 €, Lyylinpuisto vähennetään -150.000 € ja Tervakosken Eskolantien kevyen liikenteen väylän silta vähennetään -20.000 €.

Pride-liputuksesta äänestettiin (äänet 16-12) eikä kunnantalolla nähdä jatkossa sateenkaarilippua. Liputuskäytännöiksi tuli pitkälti asiaa pohtineen työryhmän alkuperäisesitys.

Valtuusto hyväksyi myös vuoden 2023 henkilöstökertomuksen, hyvinvointikertomuksen, arviointikertomuksen sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.