Työ lapsiystävällisen kunnan eteen jatkuu

Työ lapsiystävällisen kunnan eteen on edennyt nykytilan kartoituksen perusteella asetettujen tavoitteiden ja toimintasuunnitelman kautta toteutusvaiheeseen. Kesällä UNICEF arvioi sekä kunnan kehittämisprosessia, että saavutettuja tuloksia ja päättää saako kunta Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen.

Hyvinvointialueen aloittamisen myötä muutoksia työryhmään

Sote-palveluiden siirryttyä hyvinvointialueelle kunnanjohtaja nimitti alkuvuodesta uuden työryhmän jatkamaan Lapsiystävällinen kunta –työtä. Työryhmä koostuu kunnan viranhaltijoista, luottamushenkilöedustuksesta sekä nuorisovaltuuston ja seurakunnan edustajasta. Työryhmää täydennetään tarvittaessa yhdistysten ja järjestöjen jäsenillä. Työtyhmän toimintaa ohjaa ja tarkastelee kunnan johtavista viranhaltijoista koostuva INNO.

Valmisteilla maakunnallinen malli lapsivaikutusten arviointiin

Janakkala on mukana maakunnallisen lapsivaikutusten arviointimallin valmistelussa. Tavoitteena on valmistella malli, jossa lakisääteiset lastenoikeudet huomioidaan lapsiin ja nuoriin oleellisesti vaikuttavassa valmistelussa ja päätöksenteossa.

Lapsivaikutusten arvioinnissa tarkastellaan, miten jokin ratkaisu vaikuttaa lasten tai nuorten hyvinvointiin, kehitykseen ja oikeuksien toteutumiseen. Kun nämä vaikutukset tunnistetaan ajoissa, voidaan jo ennakoivasti vahvistaa myönteisiä vaikutuksia ja vähentää kielteisiä. Arvioinnissa hyödynnetään niin viranomais- ja tutkimustietoa kuin lasten, nuorten ja perheiden kokemustietoa. Tavoitteena on, että lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön vuoden 2024 alusta.

Lapsivaikutusten arviointimallin rakentamisen kautta pohditaan ja jäsenellään myös lasten ja nuorten osallistumistapoja, -paikkoja ja –menetelmiä kunnassa ja ne kirjataan osallisuusmalliksi.

Kevään aikana tulossa laaja kysely

Kaksi vuotta sitten toteutettiin kyselyjä ja haastatteluja eri kohderyhmille lasten oikeuksien toteutumisesta Janakkalassa osana nykytilan kartoitusta. Tämän kevään aikana tehdään uusi kysely nykytilanteesta ja kehityssuunnasta UNICEF:in arviointityön tueksi.