Turengin liikenneillassa 10.2. 56 osallistujaa

Janakkalan kunta järjesti 10.2.2021 avoimen keskustelutilaisuuden Turengin keskustan liikennejärjestelyistä. Keskustelua johdatti kunnanhallituksen puheenjohtaja Pirjo Alijärvi ja aiheen alustajina toimivat elinvoimapäällikkö Ismo Holstila sekä maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko. Tilaisuuden tarkoituksena oli vuorovaikutuksen lisääminen kunnan ja kuntalaisten sekä raskaan liikenteen ja logististen toimijoiden välillä. Tilaisuudessa saatua palautetta käytetään suunnittelun ja päätöksenteon apuna ja lisäksi saatua tietoa välitetään myös tiehallinnolle.

Tilaisuudessa käytiin lävitse kokonaisvaltaisesti eri toimintojen, maankäytön muutosten ja toimijoiden vaikutusta keskusta-alueen liikennesuunnitteluun. Katsannon kohteena asianosaisryhminä olivat:

  • Ammattiliikenne – läpiajo ja kohdelogistiikka
  • Yritykset – toiminnan edellytysten varmuus logistiikka ja jakelu, työpaikka- ja asiointiliikenne
  • Kuntalaiset – asiointiliikenne, koululaiset
  • Sivistystoimi – koulukeskushanke
  • Maankäyttö/kaavoitus – tekninen toimiala suunnittelun ja valmistelun osalta
  • Alueiden hoito, Janakkalan kunta/valtio
  • Maanomistajat / rakennuttajat / investorit
  • Tienpitäjä /ELY

Turengin ulkopuolisena asiana käsiteltiin valtatien 10 Vanajan sillan rakentaminen ja poikkeusjärjestelyn mahdolliset vaikutukset taajamaliikenteeseen. Asiaa on tiedusteltu ennakkoon ELY-keskuksesta Juha Noeskoskelta ja keskustelutilaisuuteen osallistui Terhi Siltanen ELY:n edustajana. Projektin arvioitu kesto on noin vuosi alkaen loppuvuodesta 2021. Pääosin liikenne voidaan ohjata viereisen kevyen liikenteen sillan välityksin. Raskain liikenne 67 tn ylöspäin jää vielä selvitettäväksi ELY:n erikoisliikenneyksikössä. Tällä voi olla vaikutusta Turengin taajaman läpiajoliikenteen myötä. Asiassa lähestytään kuntia virallisesti myöhemmin, jolloin yksityiskohdista saadaan ajantasaista tietoa.

Keskustelussa käytiin lävitse Turengin taajaman pääliikennesuuntia ja raskaan liikenteen osuutta liikenteestä ja sen suuntautumista, tavaraliikenteen ongelmakohtia sekä sujuvuuden turvaamista. Tästä kunta sai keskustelussa hyvää palautetta ja yhteistyötä jatketaan aktiivisesti mm. Valion, Fronerin ja Vapon sekä sopimuskuljettajien kanssa. Todettiin, että ns. Valion liittymän kehittäminen olisi oleellisinta erityisesti ammattiliikenteen osalta. Korotetut liittymäratkaisut sekä hidasteet ovat haitallisia toimijoiden kalustolle ja vievät huomion muun liikenteen tarkkailun osalta, eivätkä ole ekologisiakaan nykivän ajon vuoksi.

Keskustelun ohessa tarkasteltiin vuonna 2018 valmistuneen Turengin keskusta-alueen liikenneselvityksen (Trafix) liikennekarttoja keskustakolmiota ympäröivien teiden mahdollisista tulevista liittymäratkaisuista.

Koulukeskuksen rakentaminen (06/2021), työmaaliikenne ja tuleva asiointiliikenne edellyttävät mahdollisesti kiertoliittymää Harvialantielle sekä saattoliikenteen ja kevyen liikenteen (koululaiset) erityistä huomiointia. Juttilantien asemakaavan muutos (ns. market-kaava) on menossa valtuuston hyväksymiskäsittelyyn 22.3.2021 ja sen jälkeen kunta saa toivottavasti paremman käsityksen keskustakolmion jatkokehittämisestä. Alueelle on esitetty erinäisiä kehittämisaloitteita, joiden johdosta myös Keskustakolmion asemakaavamuutos on päätetty laittaa vireille 5.11.2019 (teknltk § 209). Keskustakolmiota ympäröivä taajaman läpiajoliikenne on jatkuvasti tekemisissä sisäisen asiointiliikenteen kanssa, josta johtuen kokonaisuutta ja kaikkien osapuolten intressejä on yhteensovitettava samanaikaisesti kaavaprosessin aikana.

Tilaisuuksia vuorovaikutukselle syntyy mm. kaavoituksen ja tien- sekä kadunpidon prosessien kautta, mutta palautetta on mahdollista antaa kunnan viranhaltijoille myös näiden hankkeiden ulkopuolella.