Tule mukaan rakentamaan Janakkalan elinvoimaa

Janakkalan kunta käynnistää osana elinvoimatyötään yhteisöllisen prosessin, jonka aikana luodaan kunnan elinvoiman tilannekuva, jolla edistetään alueen toimijoiden toimintaedellytyksiä.

Kunnan, yrityskentän ja koulutuksen edustajista koostuva suunnitteluryhmä koordinoi työskentelyä, jonka keskiössä on kolme kaikille avointa etänä toteuttavaa foorumia marras, helmi- ja maaliskuussa.

Foorumeihin toivotaan niin kunnan kuin yritys-, yhdistys- kuin koulutuskentän vahva edustus.

Ilmoittautuminen ensimmäiseen foorumiin  30.11. klo 9 – n. 11 on avoinna. Ilmoittaudu mukaan täällä.

  • Tilannekuva on alueen toimijoiden yhteinen näkemys ja tulkinta alueen elinvoiman tekijöistä ja yritysten toimintaedellytyksistä.
  • Parhaimmillaan se on toimijoiden yhteinen ymmärrys kehittämistyön haasteista ja siinä hyödynnettävistä voimavaroista.
  • Tilannekuva alueesta syntyy alueen toimijoiden vuorovaikutteisen työskentelyn tuloksena. Työ perustuu alueelta koottuun tietoon yritysten näkemyksistä, hankkeista ja väestönkehityksestä.
  • Tilannekuvan kiteytys sisältää analyysin alueen vahvuuksista, heikkouksista, uhkista ja mahdollisuuksista sekä valinnan alueelle tärkeistä kysymyksistä, joihin yhdessä tartutaan, yhteiset tahtolauseet ja niiden konkretisoinnin.

Tutustu Tilannekuva-työkentelyyn tarkemmin (PDF)

Prosessin toteutuksessa hyödynnetään Sitran kehittämää vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamallia Suomen kasvukäytävän tuella. Työskentelyä fasilitoi Jukka Raitanen HAMKista.