Toivomme yhteydenottoa kuntaan ennen omatoimista auraamista

Keskiviikkona 11.1. otsikoihin nousi Kauriinmaalta tapaus, jossa kunnan kunnossapidon työntekijä kielsi kunnossapidon ulkopuolella olevan reitin omatoimisen auraamisen. Palautteenantotapa koettiin epäasialliseksi, pahoittelemme työntekijämme käyttämää tyyliä kyseisessä kohtaamisessa. Tapaus käydään läpi organisaatiossamme.

Kuntalaisen omaehtoinen toiminta elinympäristön ja oman yhteisön eteen on ehdottoman upea juttu ja tuoreessa strategiassa tavoitteeksikin asetettu.

Omatoimisessa, kunnan vastuulle kuuluvien reittien auraamisessa on kuitenkin pakko huomioida vastuukysymykset.

Talvisten säiden vaihdellessa auratut väylät muuttuvat ajoittain jäisen liukkaiksi ilman jatkohuoltoa. Kokemuksesta tiedämme, että kun jotain sattuu, vastuu-ja korvauskysymyksissä käännytään aina kunnan puoleen.

Huolehtiessaan itse kunnossapidon alaisista reiteistä kunnalla on koko ajan ajantasainen tieto jokaisen reitin tilanteesta ja niitä paitsi aurataan, myös hiekoitetaan sään mukaan.

Reitit, kuten luontopolut ovat Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) tarkoittamia kuluttajapalveluita ja  palveluntarjoajan eli reitin pitäjän tehtävänä on varmistua siitä, että palvelusta ei aiheudu vaaraa.

Toivoisimme, että ennen kuin kunnan mailla tai vastuulla olevilla alueilla toimitaan, meihin oltaisiin yhteydessä. Kun asioista tarkastellaan eri näkökulmista, on sovittavissa mikä on mahdollista ja mikä ei. Yhteydenotto sujuu helposti esimerkiksi palautekanavan kautta.