Tervajoen ranta toivotaan virkistyskäyttöön

Janakkalan kunta kysyi alkusyksystä, mitä kuntalaiset mieluiten näkisivät tulevaisuudessa Tervakoskella, Tervajoen rannalla Tervajoentien ja Vähikkäläntien ympäristössä. Tällä hetkellä kyseiset alueet ovat peltoina ja niittyinä. Kyselyyn saatiin 136 vastausta.

Pääosassa vastauksista toivottiin virkistysalueiden, toiminnallisten rakenteiden ja puistojen osoittamista alueelle. 32 vastaajaa ehdotti alueelle ainakin osittain rakentamista – etupäässä matalaa asuntorakentamista, joka sopeutuisi hyvin ympäristöönsä. Lisäksi ehdotettiin kaupallisia palveluita sekä koulun rakentamista alueelle. 19 vastaajaa oli ehdottomasti rakennusten rakentamista vastaan. Peräti 44 vastaajaa ehdotti koirapuiston rakentamista alueelle. Istutukset, eri puulajit ja mm. auringonkukat saivat huomiota. Ranta-alue haluttiin säilytettävän yleisessä käytössä ja lampaita ehdotettiin laiduntamaan alueelle. Kesän Tervassa tapahtuu -tapahtumasta pidettiin siinä määrin, että alueelle esitettiin kiinteän esiintymislavan rakentamista.

19 vastaajaa ehdotti alueelle nuorison oleskelupaikkaa. Myös katoksia ja penkkejä toivottiin. Leikkipuistoesitys oli 11 palautteessa sekä lasten liikennepuisto 5 palautteessa. Myös skeitti-/skuuttipuistolla, parkour-radalla sekä koripallokentällä oli kannattajia. Osa esitti tenniskenttien kohentamista nykysijoillaan, osa taas niiden siirtämistä urheilukeskusalueelle. Siirtolapuutarhan tai palstaviljelyalueen perustamista ehdotti 9 vastaajaa. Lisäksi monet esittivät leirintä- ja matkailuvaunualueen sijoittamista alueelle. Muutamien vastaajien mielestä alue on hyvä nykyisellään, eikä kehitystä haluta.

Kyseinen alue tulee mukaan kaavoituskatsaukseen 2019-20, joka käsitellään teknisessä lautakunnassa 27.11.2018.  Alueen kaavoitus alkaa vuonna 2019.

Lisätietoja:
kaavasuunnittelija Piia Tuokko
03 680 1990
piia.tuokko@janakkala.fi