Lumen sulamisvesi aiheuttaa ohitusta

Lumen sulamisvesistä johtuva vesimäärän kaksinkertaistuminen viemäriverkossa johti pääsiäisenä siihen, että mekaaniskemiallisesti käsiteltyä vettä joudutaan johtamaan biologisen käsittelyvaiheen ohi Janakkalan jätevedenpuhdistamolta Hiidenjokeen.