Liikekujan ja Tapailan alueen vesijohtoverkoston saneeraus

Janakkalan Vesi saneeraa vesijohtoverkostoa Turengissa Tapailan alueella ja Liikekujalla. Työt alkavat huhtikuussa 2024 ja valmistuvat syyskuussa 2024. Saneeraus tehdään pääosin sujuttamalla.

Kiinteistöt, jotka sijaitsevat vesijohdon saneerausalueella, tullaan työnaikaisesti liittämään väliaikaiseen vedenjakeluun. Vedenjakelu toimii normaalisti töiden aikana lukuunottamatta lyhyitä vesikatkoja, joista tiedotetaan etukäteen. Kiinteistöjen tonttijohdot uusitaan runkolinjasta tontin rajalle asti, kyseessä oleville kiinteistöille on lähetetty kirjeet.

Pääurakoitsijaksi hankkeeseen on valittu Maanrakennus Jalo Oy.

Lisätietoja saneerausurakasta antaa:

Janakkalan Vesi, Sakari Lepola, 03 780 1830, sakari.lepola@janakkala.fi

Maanrakennus Jalo Oy, Karri Lehto, 040 844 9221, karri.lehto@jalooy.fi