Kysely Vehnä-, Ohra-, Ruis- ja Kaurapolun kiinteistönomistajille

Janakkalan kunta on laittamassa kaavoituskatsauksessakin olleen Vehnä-, Ohra-, Ruis- ja Kaurapolkujen alueen asemakaavamuutoksen vireille. Kyseisten katujen alueella on asemakaava, jossa kadun keskelle on jätetty yhteinen oleskelu- ja leikkialue (kaavamerkintä AH). Alue on tarkoitettu kaavamerkinnässä erikseen merkittyjen tonttien yhteiskäyttöön. Näitä tontteja on kunkin kadun ympärillä 8 kpl.

AH-alueen hoito on määrätty sekä sitä koskevassa kunnanhallituksen v. 1979 hyväksymässä yleisohjeessa että tonttien alkuperäisissä kauppakirjoissa ympärillä olevien tonttien yhteiseksi hoidettavaksi. Yleisohjeen mukaan alue on istutettava nurmikoksi, joka on hoidettava leikkaamalla nurmikko vähintään kerran viikossa.

Hoitovelvoite koskee myös niitä kiinteistön omistajia, jotka ovat ostaneet tontin jo valmiiksi rakennettuna, vaikka kauppakirjassa ei olisikaan mainintaa tästä velvoitteesta tai myyjä/kiinteistönvälittäjä ei olisi kertonut asiasta.

Alueiden mahdollisesta tulevasta käyttötarkoituksen muutoksesta tullaan tekemään yksi päätös, joka koskee yhdenvertaisesti kaikkia AH-alueita.

Tällä kyselyllä pyydämme Vehnä-, Ohra-, Ruis- ja Kaurapolkujen kiinteistön omistajien mielipiteitä siitä, mitä yhteisille oleskelu- ja leikkialueille halutaan kaavamuutoksella tehtävän.

Vastaa kyselyyn »

Lisätietoja kyselystä antaa tarvittaessa maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko, puh. (03) 6801 990 tai piia.tuokko@janakkala.fi.

Asemakaavakuva Vehnä-, Ohra- ja Ruispolun alueelta, jossa näkyy yhteishoitoalueet keskellä.