Kuulutus rakennusjärjestyksen voimaantulosta

Janakkalan kunnan valtuusto on 17.4.2023 § 32 hyväksynyt Janakkalan kunnan rakennusjärjestyksen. Rakennusjärjestys on saanut lainvoiman ja tulee voimaan 1.6.2023.

Kunnanhallitus