Jätelautakunta Kolmenkierto: Hattula, Hämeenlinna, Janakkala ja Tuusula jätehuollon tehoseurantaan

Jätelautakunta Kolmenkierron tiedote 24.3.2023

Jätehuoltoviranomaisen rekisteriselvityksen mukaan toimialueella on noin 10 000 vakituisen asumisen tai vapaa-ajan asumisen kiinteistöä, joilla ei vielä ole jätehuoltoa. Hattula, Hämeenlinna, Janakkala ja Tuusula erottuvat selvästi jätelautakunta Kolmenkierron alueen 13 kunnasta.

“Tilanne on huolestuttavin näissä kunnissa”, jätehuoltopäällikkö Martta Kantele kertoo. ”Jostain syystä emme ole tavoittaneet asukkaita tarpeeksi hyvin.”

Jätelautakunta käsittelee 30.3. kokouksessaan suunnitelmaa siitä, kuinka viranomainen etenee kiinteistöjen kanssa, joilla ei ole sekajätteen kuljetusta. Kaikkien asuinkiinteistöjen pitää liittyä kunnan jätteenkuljetukseen, vaikka jätettä syntyisi vain vähän.

“On mahdollista, että jätehuolto on järjestetty kimpassa naapurin kanssa, jolloin tilanne selviää, kun kimppaisäntä ilmoittaa kimpan osakkaat Kiertokapula Oy:lle”, Kantele tarkentaa. “Jos näin ei ole, täytyy asukkaan pikimmiten sopia jäteastian säännöllisestä tyhjentämisestä Kiertokapulan kanssa.”

Jätehuollon puuttuminen aiheuttaa monia ongelmia

“Edelleen moni meiltä kirjeen saanut asukas kertoo polttavansa jätteet tynnyrissä tai lämmityskattilassa”, Kantele sanoo. “Esimerkiksi pakkausmerkinnät aiheuttavat sekaannusta. Vaikka muovipakkaus olisi merkitty liekkimerkillä, ei muovia saa polttaa tulisijassa tai avotulella.”

Kotitalouksien tulipesissä poltto-olosuhteita on mahdotonta saada sellaisiksi, että esimerkiksi muovi palaisi kunnolla. Muovia voidaan polttaa jätteenkäsittelylaitoksessa, mutta ensisijaisesti puhdas muovi kannattaa kierrättää. Jätteen polttaminen kotona vahingoittaa tulisijaa ja tuottaa paljon savua ja terveydelle haitallisia yhdisteitä. Mitä sitten voi polttaa?

“Pieniä määriä paperia ja kartonkia voi käyttää sytykkeenä”, Kantele tiivistää.

Jätteen asiattoman käsittelyn lisäksi jätehuollon ulkopuolella olevat kiinteistöt aiheuttavat epätasa-arvoisen tilanteen jätemaksujen kautta. “Ne, jotka eivät ole järjestäneet jätehuoltoa, eivät osallistu jätehuollon kustannusten kattamiseen”, Kantele toteaa.

Entä jos kiinteistön jätehuoltoa ei järjestetä?

Jätehuoltoviranomainen lähestyy kirjeitse niitä asukkaita, joilta jätehuolto puuttuu. Jos jätehuoltoa ei järjestetä kirjeestä huolimatta, siirtää jätelautakunta asian eteenpäin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka valvoo jätelain noudattamista.

Lautakunnan päätöksellä ympäristönsuojeluviranomainen voi viime kädessä käyttää hallintopakkokeinoja ja asettaa kiinteistön omistajalle uhkasakon.

Jätehuollon järjestäminen on helppoa

Jäteastian tyhjennyksistä sovitaan Kiertokapula Oy:n kanssa. Tyhjennyksistä voi sopia Kiertokapulan verkkosivujen kautta asiakasnetissä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Jätehuollon voi järjestää joko yksin tai yhdessä lähinaapurin kanssa. Jos jätteitä syntyy vähän, on yhteisastia hyvä vaihtoehto. Kimpassa kustannukset jaetaan, joten se on myös edullinen.

Vapaa-ajan asunnoille jäteastian tyhjennykset sovitaan mökin käytön mukaan, esimerkiksi kesän ajaksi. Vapaa-ajan asunnon jäteastia pitää tyhjentää kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

“Kevät on hyvä aika sopia kimppoja mökkinaapurien kanssa”, Kantele sanoo.

Lisätietoja:

Martta Kantele, jätehuoltopäällikkö

puh. 050 308 9345
martta.kantele@hameenlinna.fi

Jätelautakunta Kolmenkierto on seuraavien kuntien jätehuoltoviranomainen: Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski.