Janakkalan vuoden yhdistys on 2023 Janakkalan Luonto ja Ympäristö ry


Janakkala kunta muistaa vuosittain, nyt toista kertaa, yhtä Janakkalassa toimivaa yhdistystä vuoden yhdistys –tittelillä.
Vuoden yhdistykseksi on nimetty Janakkalan Luonto ja Ympäristö ry.
Tieto julkistettiin 9.9. Delfort Areenalla JanakkalaMOVE –tapahtumassa.

Janakkalan Luonto ja Ympäristö ry toimii laaja-alaisesti ympäri kuntaa ja tekee talkootunteja laskematta asioita, jotka parantavat elinympäristöä ja ilahduttavat kaikkia kuntalaisia.

Yhdistys on jo vuosia ollut järjestämässä yhdessä kunnan kanssa lapsiperheille suunnattua Laurinmäen kesänavaustapatumaa, josta on tullut yksi alueen kesän kohokohdista. Yhdistys myös talkoilee vuosittain Laurinmäen luontopolun hyväksi kunnostaen reittejä ja tehden polttopuita kävijöiden käyttöön.

Viime vuosina yhdistys on rakentanut retkeilijöiden käyttöön portaat sekä Leppäkoskelle hämeenkylmänkukan kasvurinteille että Mallinkaisten retkeilyalueelle. Yhdistys myös päivitti ja merkitsi maastoon Mallinkaistenjärvellä kulkevat polkureitit. Se on myös aktiivisesti pitänyt alueen luonnon puolta.
Yhdistys on ollut myös mukana suunnittelemassa Myllyojan kävelyreitin luonto-opastusta, sekä uusinut purolaakson linnunpöntöt. Yhdistyksen aloitteesta he pöntöttivät myös Tervakosken Pukalinkallion alueen. Tiedossa on, että heillä on vahvasti sormensa pelillä myös Tarinmaalla vireillä olevassa luontopolkuhankkeessa.
Yhdistys palkitaan kunniakirjan lisäksi 500 euron palkkiolla, jonka se voi käyttää jäsentensä ilahduttamiseksi haluamallaan tavalla.

  • Vuoden yhdistystä valittaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin painottuen yhteen tai useampaan kriteeriin.
  • Yhdistyksen toiminnan vaikuttavuus, vaikutukset jäsenyhteisölle, elinympäristölle tai ympäröivälle yhteiskunnalle.
  • Yhdistyksen toiminnan tuki kunnan strategialle ja / tai hyvinvointisuunnitelmalle.
  • Yhteistyö kunnan ja muiden toimijoiden kanssa.
  • Yhdistyksen reagointi ajankohtaiseen tilanteeseen tai tarpeisiin.
  • Yhdistyksen toiminnan positiiviset erityispiirteet.

Vuoden yhdistystä ehdottaa kunnan yhdistysyhteyshenkilöistä koostuva ryhmä ja valinnan tekee kunnanhallitus.

Kuvassa yhdistyksen väkeä luontopolkutalkoissa. Kuva: Timo Martola.