Janakkalan toinen elinvoimafoorumi pohtii aluekehitystä

Janakkalassa on käynnissä yhteisöllinen prosessi, jonka aikana luodaan kunnan elinvoiman tilannekuva.

Kunnan, yrityskentän ja koulutuksen edustajista koostuva suunnitteluryhmä koordinoi työskentelyä, jonka keskiössä on kolme kaikille avointa etänä toteuttavaa foorumia.

Toinen foorumi järjestetään 1.2. klo 9-11.

Foorumissa tarkennetaan ensimmäisessä tilaisuudessa aloitettua swot-analyysiä ja pohditaan kunnan kehittämistä ja eri tahojen yhteistyötä.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki Janakkalan elinvoimatyöstä ja kehittämisestä kiinnostuneet.
Linkki tilaisuuteen.

Prosessin toteutuksessa hyödynnetään Sitran kehittämää vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamallia Suomen kasvukäytävän tuella. Työskentelyä fasilitoi Jukka Raitanen HAMKista.

  • Tilannekuva on alueen toimijoiden yhteinen näkemys ja tulkinta alueen elinvoiman tekijöistä ja yritysten toimintaedellytyksistä.
  • Parhaimmillaan se on toimijoiden yhteinen ymmärrys kehittämistyön haasteista ja siinä hyödynnettävistä voimavaroista.
  • Tilannekuva alueesta syntyy alueen toimijoiden vuorovaikutteisen työskentelyn tuloksena. Työ perustuu alueelta koottuun tietoon yritysten näkemyksistä, hankkeista ja väestönkehityksestä.
  • Tilannekuvan kiteytys sisältää analyysin alueen vahvuuksista, heikkouksista, uhkista ja mahdollisuuksista sekä valinnan alueelle tärkeistä kysymyksistä, joihin yhdessä tartutaan, yhteiset tahtolauseet ja niiden konkretisoinnin.