Janakkala sai 70 000 € avustusta lasten harrastamisen mallin toteuttamiseen

Janakkala sai avustusta Suomen harrastamisen mallin toteuttamiseen 70 000 € opetus- ja kulttuuriministeriöstä lukuvuodelle 2021-2022. Hankkeen aikana harrastustoimintaa tuodaan kaikkiin Janakkalan kouluihin.

Suomen harrastamisen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Suomen mallin ensimmäisen vaiheen kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Hankkeelle avataan elokuussa valtakunnallinen sivu.

Janakkalassa hankekoordinaattorina toimii täysipäiväisesti 1.8.2021 alkaen (nuorisonohjaaja) Kristiina Hänninen. Kesä-heinäkuussa valmistelevat työt tehdään muun työn ohessa.

Harrastustoiminta pyritään linkittämään koulupäivään siten, että osallistuminen on kaikille mahdollista. Harrastukset on valikoitu jokaiselle koululle keväällä 2021 tehdyn koululaiskyselyn pohjalta budjetin sallimissa rajoissa.

Harrastustoiminnan on tarkoitus alkaa syyskuussa 2021 ja ilmoittautumiset ryhmiin alkavat elokuussa. Hankkeen valmistelut ovat käynnissä jo nyt ja yhteistyötä tehdään koulujen, koulukuljetussuunnittelijan, nuorisopalveluiden, liikuntapalveluiden ja yhdistysten sekä muiden palveluntarjoajien kanssa.

Lisätietoja

Kristiina Hänninen
kristiina.hanninen@janakkala.fi
p. 03 680 1626 / 050 467 9991