Janakkala on Lapsiystävällinen kunta

Lapsen oikeuksien viikon kunniaksi meillä ilo ja kunnia ilmoittaa, että Janakkalan kunta on saanut UNICEFin Lapsiystävällinen kunta- tunnustuksen.

Tunnustus saavutettiin pitkän ja monivaiheisen työn tuloksena. UNICEFin mallin mukainen Lapsiystävällinen kunta –työ aloitettiin vuonna 2020. Kunnassa on mm. laadittu lasten ja nuorten osallisuusmalli, herätetty henkiin koulufoorumi, otettu käyttöön lasten ja nuorten osallistuva budjetointi, tehostettu kiusaamisen vastaista työtä sekä valmisteltu käyttöönotettavaksi lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa.

Janakkalassa on tehty hyvää työtä erityisesti kiusaamisen vähentämiseksi ja panostettu siihen, että lapsilla olisi elämässään turvallisia aikuisia. Työtä lasten osallisuuden vahvistamiseksi on tehty monialaisesti. Iloitsemme siitä, että yhteistyömme Janakkalan kanssa jatkuu, toteaa Suomen UNICEFin erityisasiantuntija Erika Turunen.

Tunnustus ei tarkoita, että työ lapsen oikeuksien hyväksi olisi Janakkalassa valmis, vaan kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä. Janakkalalle nyt myönnettävä tunnustus on voimassa kaksi vuotta.

Tulevina vuosina Janakkala jatkaa lapsivaikutusten arvioinnin systemaattista käyttöönottoa kaikilla toimialoilla, lisää lasten oikeuksien koulutusta sekä vahvistaa edelleen lasten osallisuutta kunnan toiminnassa.

Tunnustuksen saamista juhlitaan nyt alkavalla lapsen oikeuksien viikolla. Perjantaina lapset saavat herkutella jäätelöllä Janakkalan kouluissa ja päiväkodeissa. Viikko huipentuu lauantaina lapsiperheille suunnattuun Janakkalan joulunavaukseen Laurinmäellä. Katso mitä muuta Janakkalassa tapahtuu teemaviikolla.

Lisätiedot

Lisätietoa tehdystä työstä ja tavoitteista Janakkalan lapsiystävällinen kunta -sivuilta.

Janakkalan kunta, Minna Maijala, Lapsiystävällinen kunta –koordinaattori
puh. 03 680 1228, minna.maijala@janakkala.fi

Suomen UNICEF, Erika Turunen, erityisasiantuntija
puh. 050 321 8625, erika.turunen@unicef.fi

www.lapsiystavallinenkunta.fi